Menu Đóng

Đề cương đề tài nâng cao hiệu quả hoạt động các kênh phân phối sản phẩm về vật liệu xây dựng của Công ty Halo

Đề cương tiêu chuẩn cho đề tài nâng cao hiệu quả hoạt động các kênh phân phối các trường Đại học Thương mại, Đại học Bách khoa, Đại học kinh tế quốc dân, Học viện tài chính, Đại học kinh doanh và công nghệ, Học viên ngân hàng…..

1.1       Khái quát về quản trị kênh phân phối     

1.1.1 Khái niệm kênh phân phối   

1.1.2 Chức năng và vai trò  của kênh phân phối

1.1.3  Phân loại cấu trúc kênh phân phôi

1.1.4 Cấu trúc kênh phân phối hàng tiêu dùng   

1.2  Nội dung hoạt động quản trị kênh phân phối          

1.2.1 Các thành viên kênh  phân phối    

1.2.2 Quyết định lựa chọn thành viên kênh phân phối 

1.2.3 Động viên khuyến khích các thành viên hợp tác 

1.2.4 Đánh giá thành viên kênh    

1.2.5 Điều chỉnh thành viên kênh

1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị kênh phân phối

1.3.1  Nhân tố bên ngoài    

1.3.2  Nhân tố bên trong     

1.4 Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối        

2.1 Khái quát về Công ty TNHH Halo Group     

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH Halo Group           

2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty    

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2017-2019       

2.2 Thực trạng nâng cao hiệu quả hoạt động các kênh phân phối sản phẩm về vật liệu xây dựng của Công ty Halo          

2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh về sản phẩm vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Halo Group  giai đoạn 2017-2019      

2.2.2 Thực trạng nâng cao hiệu quả  hoạt động quản trị  kênh pp các sản phẩm về vật liệu xây dựng của Công ty Halo

2.2.3 Đánh giá thực trạng nâng cao hiệu quả kênh pp   

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO  HIỆU QUẢ  HOẠT ĐỘNG CÁC KÊNH PHÂN PHỐI CHO CÁC SẢN PHẨM VỀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY TNHH HALO GROUP TRONG THỜI GIAN TỚI     24

3.1. Phương hướng, mục tiêu kinh doanh của Công ty giai đoạn 2020-2025

3.2. Phương hướng, mục tiêu của Công ty với các sản phẩm về vật liệu xây dựng giai đoạn 2020-2025 

3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả  hoạt động quản trị các kênh phân phối cho các sản phẩm về vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Halo Group giai đoạn 2020-2025 

3.3.1 Xác định mục tiêu và nhận dạng thành viên kênh           

3.3.2 Quyết định lựa chọn thành viên kênh

3.3.3 Quyết định khuyến khích thành viên kênh           

3.3.4 Quyết định đánh giá thành viên kênh        

3.3.5  Hoạt động điều chỉnh kênh 

3.4 Điều kiện thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối về sản phẩm vật liệu xây dựng của công ty Halo

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC      

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
%d bloggers like this: