Menu Đóng

Phân biệt năng suất, hiệu suất và hiệu quả

Năng suất là gì? Hiệu suất là gì? Hiệu quả là gì? Phân biệt năng suất, hiệu suất và hiệu quả? Sự khách nhau của năng suất, hiệu suất và hiệu quả

Năng suất ( efficency) được xác định và đánh giá dựa theo một tiêu chuẩn nào đó, thường là theo thời gian, chẳng hạn như thời gian để phục vụ một khách hàng, số lượt khách/ngày

Hiệu suất (productivity) liên quan đến việc đánh giá về mặt tài chính của các kết quả đầu ra so với đầu vào

Hiệu quả (effectiveness) có thể được định nghĩa dưới góc độ một tổ chức có đạt được mục tiêu của mình hay không

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: