Menu Đóng

Tài liệu và bài viết

BẢNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ- THEO NGUỒN VỐN VÀ HẠNG MỤC

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ Tháng ….năm … Đơn vị tính:… Nội dung ToggleGIẢI THÍCH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ TỔNG HỢP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CỤC THỐNG KÊII.    Giải thích nội dung và cách ghi biểuCách ghi biểu:III.    Nguồn số liệuBIỂU SỐ 02/TH-VĐT-Q:II.    Giải thích nội dung và cách ghi biểuB. Phân theo khoản mục đầu TƯCách ghi biểu:III.    Nguồn số liệu

Lý thuyết và các câu hỏi về hoạt động bán hàng.

Câu 1. Bản chất của hoạt động bán hàng. Câu 2. Hành vi khách hàng 2.1 Khái niệm hành vi khách hàng 2.2 Hành vi… Nội dung Toggle Câu 1. Bản chất của hoạt động bán hàng.Câu 2. Hành vi khách hàng2.1 Khái niệm hành vi khách hàng2.2 Hành vi mua của người tiêu dùng:2.3 Các dạng hành vi mua của người tiêu dùng2.4     Hành vi mua của tổ chứcCâu 3. Chỉ tiêu bán hàng là gì 3.1 Mục đích của việc đề ra các chỉ tiêu bán hàng:3.2 Các dạng chỉ tiêu bán hàng:3.2.1 Các chỉ tiêu trên cơ sở kết quả:3.2.2 Các chỉ tiêu trên cơ sở hành vi/chỉ tiêu hoạt động:Câu 4. Môi trường kinh doanh ảnh hưởng tới hoạt động bán hàng4.1 Các nhân tố khách quan.4.2 Các nhân tố chủ quan.Câu 5. Các loại chiến lược bán hàngCâu 6. Phân biệt các khái niệmCâu 7. Huấn luyện nhân viên bán hàng, kế hoạch huấn luyện nhân viên bán hàngCâu 8. Khái niệm kế hoạch bán hàng? Nội dung cơ bản của một kế hoạch bán hàng?Câu 9. Các dạng kế hoạch bán hàng?Câu 10.  Xây dựng kế hoạch bán hàng là gìCâu 11: Các công cụ hỗ trợ lập kế hoạch bán hàng (gồm phân tích dữ liệu bán hàng và dự báo bán hàng)1. Thu thập dữ liệu2. Phân tích doanh số3. Phân tích chi phí4.       Dự báo bán hàng1.       Tổ chức quá trình dự báo2. Các phương pháp dự báo bán hàngTÀI LIỆU THAM KHẢO

CÁC DẠNG MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN

Các dạng mẫu đề cương làm báo cáo đồ án/khóa luận. Khi bắt tay vào làm báo cáo khóa luận, sau khi xác định tên… Nội dung TogglePHƯƠNG ÁN 1: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH ĐỀ TÀI GỢI Ý:PHƯƠNG ÁN 2: VIẾT ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN DẠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG ÁN 3: DẠNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPPHƯƠNG ÁN 4: DẠNG THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Một số dạng đề tài/khóa luận về xuất nhập khẩu

Báo cáo thực tập ngành xuất nhập khẩu là quá trình tìm hiểu hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Giúp sinh viên nhận biết những… Nội dung ToggleA. LĨNH VỰC NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU/GIA CÔNGB. LĨNH VỰC VẬN TẢI – GIAO NHẬN – BẢO HIỂMC. LĨNH VỰC THỦ TỤC HẢI QUAND. LĨNH VỰC THANH TOÁN QUỐC TẾE. LĨNH VỰC KINH TẾ QUỐC TẾ

Contact Me on Zalo