Menu Đóng

BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH TÓM TẮT DÀNH CHO CÁC DỰ ÁN NHỎ

Soản thảo một bản Lập kế hoạch kinh doanh rất cần thiết cho khởi nghiệp, gọi vốn, và thuyết trình trước các đối tác, nhà đầu tư . Trên mạng internet có nhiều các mẫu bản lập kế hoạch kinh doanh, tuy nhiên những mẫu như vậy không phải phù hợp cho tất cả các loại hình kinh doanh và quy mô kinh doanh. Bằng kinh nghiệm thực tế, chúng tôi xin đưa ra một mẫu tóm tắt bản kế hoạch kinh doanh cho các doanh nghiệp quy mô cỡ nhỏ để các bạn tham khảo

  1. Tóm tắt
  2. Phân tích cung cầu của ngành và các đối thủ trong ngành

            2.1  Tổng quan ngành

            (Mặt hàng thuộc ngành nào, sản xuất hay dịch vụ…)

            2.2 Phân tích đối thủ trong ngành

  1. Mô tả về công ty và sản paharm

            3.1  Giới thiệu về công ty

            3.2  Cơ hội và điểm độc đáo của doanh nghiệp

            3.3  Chiến lược kinh doanh

            3.4  Mô tả sản phẩm

            3.5  Các vấn đề pháp lý

  1. Kế hoạch marketing và marketing mix

            4.1 Phân tích khách hàng

            4.2 Chiến lược marketing mix

            4.3 Marketing online

  1. Kế hoạch tác nghiệp

            5.1  Tổng quan

            5.2  Địa điểm kinh doanh

            5.3  Trang thiết bị phục vụ sản xuất/kinh doanh

            5.4  Hoạt động quản trị và điều hành

  1. Kế hoạch nhân sự

            6.1 Xác định cơ cấu tổ chức công ty

            6.2 Phân bổ nhân sự

            6.3 Xây dựng bảng mô tả nội dung công việc

7.Kế hoạch tài chính

            7.1  Chi phí khởi tạo doanh nghiệp dự kiến

            7.2  Chi phí hoạt động dự kiến

            7.3  Doanh thu và lợi nhuận dự kiến

            7.4 Tính điểm hòa vốn

  1. Kế hoạch phát triển và phòng ngừa rủi ro

            8.1 Timeline

            8.2 Dự đoán rủi ro và phương pháp phòng ngừa

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo