Menu Đóng

CÁC HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN DOANH NGHIỆP GẶP PHẢI KHI QUẢN LÝ, TUYỂN DỤNG, ĐÀO TẠO, ĐÃI NGỘ NHÂN SỰ

“Khi viết về các hoạt động nhân sự trong doanh nghiệp, có 4 hạng mục chính đó là tuyển dụng, đào tạo, đãi ngộ và đánh giá nhân sự. Do vậy, chúng ta cần dựa vào 4 vấn đề này để lập luận và phân tích dựa trên những bằng chứng, số liệu để chỉ ra các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của từng vấn đề. Căn cứ vào đó chúng ta sẽ xây dựng ra các giải pháp để hoàn thiện những hạn chế, tồn tại đó. Dưới đây là tóm tắt các hạn chế, nguyên nhân và giải pháp cho từng vấn đề”

Khó khăn

Nguyên nhân

Giải pháp

Dư thừa nhân sự

Khi hoạt động kinh doanh sa sút: tốc độ tiêu thụ sản phẩm chậm lại, hàng tồn kho nhiều

Bộ máy vận hành quá cồng kềnh

Tái cơ cấu doanh nghiệp

Công nghệ làm tinh giản sản xuất -> thừa người

Dùng phần mềm ERP

Sử dụng phần mềm nhân sự (Applicant Tracking System, Base E-hiring, Talent Solution, Zoho Recruit,Greenhouse, Workable )

Hoạch định lại nhân sự

 

Thiếu hụt nhân sự

Nguyên nhân 1: phát sinh từ khâu lên kế hoạch

Phân bổ và tuyển dụng người lao động không đúng

Không nắm được những thông tin cập nhật từ các bộ phận khác kịp thời ->   chưa thể tìm kiếm, tuyển dụng được ngay những ứng viên phù hợp với vị trí yêu cầu, việc chậm trễ trong khâu tuyển dụng

Nguyên nhân 2: Nhân viên nghỉ việc

Có những thay đổi trong nội bộ công ty, nhân viên bị giáng cấp hay do công ty bị sáp nhập bởi một công ty lớn hơn

Do không có hệ thống đánh giá những đóng góp cũng như tài năng của những người đã nghỉ việc

 

Đảm bảo chế độ đãi ngộ

Tạo điều kiện thăng tiến phù hợp lý

Sử dụng phần mềm nhân sự (Applicant Tracking System, Base E-hiring, Talent Solution, Zoho Recruit,Greenhouse, Workable )

Lập chuyên mục tuyển dụng trên website

Xây dựng chiến lược tuyển dụng trực tuyến

Trì hoãn về hưu

Thuê mướn gia công

Gia tăng nguồn tuyển dụng ( thu hút nguồn Td từ bên ngoài& bên trong)

Chính sách đãi ngộ

Công tác phân tích, phân loại và tính toán lương, thưởng cho nhân viên còn nhiều sai sót, và chưa hợp lý, dẫn đến giảm sự hài lòng của nhân viên. tính toán lương thưởng,

Chế độ đãi ngộ của nhiều doanh nghiệp vẫn được thực hiện theo phương pháp thủ công, dẫn đến tăng khối lượng công việc cho bộ phận nhân sự mà hiệu quả thì không hề cao.

Đãi ngộ tài chính:

Lương, thưỏng, phụ trợ cấp, phúc lợi, ưu đãi cổ phần, tặng bảo hiểm y tế(AON, Manulife..), vourcher…

Đãi ngộ phi tài chính:

Nâng cao xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống PR nội bộ

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện & động lực

Tỷ lệ luân chuyển lao động tăng cao

Không có cơ hội thăng tiến, mức đãi ngộ không cao,

Tình trạng lao động cũ nghỉ việc, lao động mới xin vào

Tạo động lực

Hoạch định nhân sự

Thiếu lao động có kỹ năng

chưa đề ra được các căn cứ cơ bản để xác định kiến thức, kĩ năng cần thiết của ứng viên cho việc tuyển dụng; công tác đào tạo, đánh giá, phân bổ nhân sự còn thiếu thông tin và cơ sở, dẫn đến việc tìm kiếm và phát triển nhân tài cho doanh nghiệp

Chú trọng đào tạo và phát triển keymember

Có chiến lược đào tạo nhân sự chủ chốt

Đảm bảo chế độ đãi ngộ

 

Mối quan hệ trong nội bộ công ty có nhiều mâu thuẫn

 văn hoá doanh nghiệp chưa có hoặc chưa mạnh

Nâng cao xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Xây dựng hệ thống PR nội bộ

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện & động lực

Hoạt động đào tạo chưa hiệu quả

Thiếu quy trình và tìm hiểu nhu cầu cần đào tạo -> Khó bố trí được thời gian đào tạo nhân sự, Kinh phí đào tạo nhân sự eo hẹp, phụ trách đào tạo nhân sự không đủ năng lực

Thiếu giảng viên và các giải pháp đào tạo có kinh nghiệm.

Thiếu sự quan tâm thực sự của doanh nghiệp về chất lượng nhân sự 

 

Thuê đào tạo từ các đơn vị ngoài

Đa dạng phương thức đào tạo : Elearning, CLS – Cloud Learning System

Đánh giá nhân sự

Đánh giá chủ quan: đánh giá từ góc độ cảm tính và kinh nghiệm, không có số liệu

Đánh giá không liên tục, thường xuyên, đánh giá không theo cả quá trình -> nhân viên cảm thấy việc đánh giá không quan trọng

Thiếu chuẩn bị, thiếu số liệu đánh giá

Huấn luyện kỹ năng đánh giá cho cán bộ nhân sự

Áp dụng KPI,

Áp dụng Balance  Scorecard (BSC)

Áp dụng OKR

Áp dụng Công cụ quản lý công việc hiệu quả – Kanban

Nếu các bạn cần làm báo cáo tốt nghiệp chuyên ngành nhân sự, vui lòng liên hệ

Phone : 0983870747 hoặc  0962138455 

Gmail: [email protected]

Hoặc chat với chúng tôi qua messager box ở góc phải màn hình

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo