Menu Đóng

Bộ chứng từ ngành xuất nhập khẩu

Luận văn hà nội tặng các bạn bộ chứng từ xuất nhập khẩu, đầy đủ chính xác và thực tế với đầy đủ

  • Chứng từ xuất nhập khẩu dùng trong thanh toán mua bán với khách hàng, nhà cung cấp: Hợp đồng ngoại thương (sale contract); hóa đơn thương mại (commercial invoice); phiếu đóng gói hàng hóa (packinglist)..
  • Chứng từ xuất nhập khẩu liên quan tới vận tải: Vận đơn vận tải (bill of lading); booking note (giấy xác nhận đặt chỗ); Giấy báo hàng đến (Arrival notice)…
  • Chứng từ xuất nhập khẩu liên quan tới thủ tục hải quan với từng chính sách mặt hàng: Chứng nhận xuất xứ (Certificate of orginal);Chứng nhận kiểm định chất lượng (C/Q); Chứng nhận thành phần (COA)…
  • Chứng từ liên quan tới khâu thanh toán: Hối phiếu; kỳ phiếu; sec; thư tín dụng chứng từ …
  • Chứng từ lien quan tới bảo hiểm hàng hóa: Giấy chứng nhận bảo hiểm, giấy xác nhận tổn thất trong vận tải, đơn bảo hiểm, chứng thư bảo hiểm…

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

https://drive.google.com/drive/folders/1kOhM7srtygKwQ7vBB95QMAriyfFMm8EM?usp=sharing

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo