Menu Đóng

Một số dạng đề tài/khóa luận về xuất nhập khẩu

Báo cáo thực tập ngành xuất nhập khẩu là quá trình tìm hiểu hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Giúp sinh viên nhận biết những yếu tố trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, đánh giá những kiến thức trong trường học với kiến thức thực tế tại doanh nghiệp. Luận văn hà nội nhận làm thuê báo cáo thực tập về xuất nhập khẩu, khóa luận về xuất nhập khẩu, các chuyên đề về xuất nhập khẩu

Báo cáo thực tập ngành xuất nhập khẩu là quá trình tìm hiểu hoạt động thực tế của doanh nghiệp. Giúp sinh viên nhận biết những yếu tố trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, đánh giá những kiến thức trong trường học với kiến thức thực tế tại doanh nghiệp.

A. LĨNH VỰC NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU/GIA CÔNG

 1. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu/nhập khẩu tại công ty… thực trạng và giải pháp
 2. Tổ chức thực hiện Hợp đồng xuất khẩu tại công ty…
 3. Tổ chức thực hiện Hợp đồng nhập khẩu tại công ty…
 4. Tổ chức thực hiện Hợp đồng gia công xuất khẩu tại công ty…
 5. Phân tích và đánh giá các hoạt động đàm phán, giao dịch, ký kết. Và thực hiện các HĐ XK/NK tại công ty…

B. LĨNH VỰC VẬN TẢI – GIAO NHẬN – BẢO HIỂM

 1. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ Logistic tại công ty XNK/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 2. Nghiệp vụ quản lý đơn hàng tại công ty XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 3. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng xuất/nhập khẩu bằng đường biển/đường hàng không tại công ty XNK/công ty giao nhận/ công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ thuê tàu chợ/chuyến tại công ty XNK/ công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 5. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ giao nhận hàng FCL/ LCL/ hàng rời tại công ty XNK…/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 6. Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu/công ty giao nhận/hãng vận tải.
 7. Nghiệp vụ chứng từ giao nhận hàng nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu/công ty giao nhận/hãng vận tải.
 8. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ đại lý hãng tàu tại công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 9. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ sale cước vận tải và dịch vụ giao nhận vận chuyển bằng đường biển/đường hàng không tại hãng vận tải/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.
 10. Đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu tại công ty XNK/công ty Bảo hiểm.

C. LĨNH VỰC THỦ TỤC HẢI QUAN

 1. Quy trình thông quan đối với hàng xuất/nhập khẩu tại XNK/công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
 2. Quy trình thông quan đối với hàng gia công xuất khẩu tại công ty gia công; Công ty giao nhận/ công ty cung cấp dịch vụ Logistics/ Cơ quan Hải quan.
 3. Quy trình thông quan đối với hàng nguyên phụ liệu nhập khẩu và xuất khẩu thành phẩm đối với hàng sản xuất xuất khẩu tại công ty XNK/ công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics/cơ quan Hải quan.
 4. Hoạt động kinh doanh dịch vụ khai thuê Hải quan tại công ty giao nhận/công ty cung cấp dịch vụ Logistics.

D. LĨNH VỰC THANH TOÁN QUỐC TẾ

 1. Hoạt động thanh toán quốc tế tại công ty XNK/Ngân hàng…
 2. Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại công ty XNK/Ngân hàng…
 3. Hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức nhờ thu chứng từ tại Ngân hàng…
 4. Giải pháp hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong thanh toán quốc tế; theo phương thức tín dụng chứng từ L/C tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam.
 5. Hoạt động hỗ trợ xuất khẩu/nhập khẩu của các Ngân hàng…

E. LĨNH VỰC KINH TẾ QUỐC TẾ

 1. Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO tới hoạt động kinh doanh quốc tế của ngành hàng…(của 1 công ty)/ công ty…
 2. Phân tích sự biến đổi của hàng rào thuế quan và phi thuế quan của Việt Nam…; / Các nước trong khu vực … / Các nước trên thế giới. Ảnh hưởng của nó đến hoạt động kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp…/ đối với 1 ngành hàng…
 3. Thực trạng quan hệ kinh tế của Việt Nam với nước…/ một tổ chức kinh tế quốc tế… Định hướng phát triển.

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo