Menu Đóng

Mối quan hệ giữa các phòng ban trong ngân hàng

Mối quan hệ giữa các phòng ban trong Ngân hàng là gì? quan hệ giữa các phòng ban trong Ngân hàng là như thế nào?

Bộ phận

Mối quan hệ với các phòng ban khác

Phòng khách hàng

 

Q/hệ với Ban lãnh đạo: Báo cáo lãnh đạo về tình hình bán các loại sản phẩm, dịch vụ đối với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp như huy động, cho vay, thanh toán, thẻ

Q/hệ với Phòng kinh doanh- tiếp thị để phối hợp Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động mảng khách hàng Cá nhân/doanh nghiệp của Phòng/Ban Khách hàng theo định kỳ

 

Hành chính-Nhân sự

 

Hành chính-nhân sự là có ảnh hưởng rất nhiều đến việc tạo nên văn hóa trong doanh nghiệp. Quản trị nhân sự tốt sẽ phần nào thúc đầy năng suất thực hiện việc của nhân viên, từ đó hiệu quả lao động cũng sẽ được tăng lên. Từ đó, mối quan hệ giữa những phòng ban trong công ty sẽ trở nên nghiêm ngặt hơn.

Phòng kinh doanh- tiếp thị

Q/hệ với Ban lãnh đạo để định hướng cơ hội trên thương trường, phân khúc thương trường, định vị thị trường để từ đó đạt được những chiến lược về sản phẩm, giá cả và mạng lưới phân phối sản phẩm.

Q/hệ với các bộ phận khác: dựa vào kết quả hoạt động của bộ phận tiếp thị, những chính sách và chiến lược hoạt động đúng đăn sẽ được đưa ra. Từ đó, các bộ phân khác sẽ có kế hoạch hoạt động và triển khai dựa trên những các nghiên cứu và dự đoán đã được đề ra.

 

Kế toán

 

Đây là bộ phận rất đáng quan tâm cho dù công ty hoạt động ở quy mô nhỏ hay lớn. Bất kể hoạt động của bộ phận nào đều gắn đến dòng tiền mà tài chính kế toán chính là bộ phận kiểm soát dòng tiền trong công ty. Bộ phận này cũng chính là người quyết định tính khả thi đối với các chiến lược được đề ra trong công ty.

Ban  Quản lý rủi ro

Q/hệ với Ban lãnh đạo:  ban hành các quyết định, chỉ thị về quản lý lĩnh vực tài chính ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của chính phủ. Tham mưu cho Ban lãnh đạo chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về tài chính ngân sách thích hợp với quy hoạch, kế hoạch tổng thể tăng trưởng

Q/hệ với Phòng kế toán: kiếm tra  các khoản cho vay ngắn hạn, dài hạn, chiết khấu,

Q/hệ với Phòng kinh doanh- tiếp thị để thẩm định những khoản mục định giá tài sản thế chấp theo quy định của pháp luật.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo