Menu Đóng

Đề cương cho một số mẫu Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán

mỗi một Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán khác nhau sẽ có cấu trúc và nội dung trình bày không giống nhau. Chính vì thế các bạn sinh viên cần căn cứ vào chuyên đề Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán cụ thể của mình để viết dàn ý cho phù hợp. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra mẫu dàn ý Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của 4 lĩnh vực kế toán phổ biến nhất mà các bạn sinh viên có thể chọn lựa.

1. Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương 

Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương chủ yếu tập trung vào yếu tố con người. Do vậy việc phân tích và đánh giá chung về tình hình thực hiện và quản lý quỹ tiền lương của doanh nghiệp sẽ giúp các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách thấy rõ được những ưu và nhược điểm, những tồn tại và hạn chế trong công tác kế toán tiền lương để từ đó nghiên cứu và đưa ra những chính sách phù hợp. 

Một bản Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lương chuẩn sẽ bao gồm 4 nội dung cơ bản sau đây:

 • Phần 1: Cơ sở lý luận và yêu cầu thực trạng của kế toán tiền lương cùng các khoản trích theo lương.
 • Phần 2: Tổng quan chung về hoạt động của doanh nghiệp và tổ chức bộ máy kế toán.
 • Phần 3: Thực trạng về hoạt động kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại doanh nghiệp.
 • Phần 4: Phương hướng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động kế toán tiền lương tại doanh nghiệp.

2. Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán bán hàng 

            Đối với Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán bán hàng thì nội dung được tập trung chủ yếu chính là quy trình tiêu thụ hàng hóa và kế toán xác định kết quả bán hàng của doanh nghiệp. Mỗi một cơ chế quản lý và công tác tiêu thụ hàng hóa khác nhau sẽ cho kết quả bán hàng tương ứng khác nhau. Việc quản lý và tiêu thụ sản phẩm cũng như xác định kết quả bán hàng thông qua hệ thống kế toán bán hàng sẽ giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp thấy được điểm mạnh, điểm yếu trong từng bộ phận và đưa ra chính sách phát triển phù hợp. Do đó kế toán bán hàng được xem là một công cụ quản lý kinh tế hiệu quả để tối ưu hóa nghiệp vụ tiêu thụ và kinh doanh sản phẩm, đồng thời giúp doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong tình hình mới.

Một bản Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán bán hàng sẽ có cấu trúc chính gồm 3 phần:

 • Phần 1: Những nội dung lý luận cơ bản trong kế toán bán hàng và quy trình xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp thương mại.
 • Phần 2: Phân tích đặc điểm và thực trạng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp.
 • Phần 3: Giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng tại doanh nghiệp.

3. Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tổng hợp 

            Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tổng hợp được xem là chuyên đề Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán phổ biến nhất cho sinh viên hiện nay. Với ưu điểm là nguồn thông tin tìm kiếm và các tài liệu tham khảo rất phong phú, đa dạng thì sinh viên có thể chủ động tiếp cận nguồn tài liệu phục vụ cho báo cáo của mình ở hầu hết các mô hình doanh nghiệp. Tuy nhiên nhược điểm của chuyên đề này lại chính là sự quen thuộc, muốn tạo được ấn tượng và phát huy dấu ấn cá nhân mà không bị trùng lặp ý tưởng so với các bản báo cáo khác là điều không hề dễ dàng. 

            Từ trước tới nay thì công tác kế toán tổng hợp vẫn luôn được coi là công cụ quản lý kinh tế vô cùng quan trọng trong hoạt động quản lý và điều hành doanh nghiệp. Nó giúp các nhà quản lý có thể hiểu rõ hơn tình hình tài chính và quản lý các nguồn lực của mình, từ đó đánh giá được ưu, nhược điểm của từng bộ phận để đưa ra phương án giải quyết tốt nhất, vừa tiết kiệm nguồn lực sẵn có và giảm thiểu chi phí sản xuất kinh doanh lại vừa có thể nâng cao chất lượng quy trình tiêu thụ sản phẩm và tăng doanh thu qua từng kỳ. 

Một bản Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tổng hợp sẽ bao gồm 4 nội dung cơ bản là:

 • Phần 1: Cơ sở lý luận và ý nghĩa thực tiễn của chuyên đề Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tổng hợp.
 • Phần 2: Giới thiệu khái quát về doanh nghiệp và sơ đồ bộ máy kế toán 
 • Phần 3: Thực hành ghi sổ kế toán và đánh giá hiệu quả công tác kế toán tại doanh nghiệp.
 • Phần 4: Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tổng hợp.

4. Làm Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán doanh thu

            Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán doanh thu tập trung chủ yếu vào khâu tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Giải quyết tốt khâu tiêu thụ sản phẩm với chức năng làm cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng mới là biện pháp giúp doanh nghiệp phát triển ổn định và lâu dài. Do vậy việc làm tốt công tác kế toán doanh thu sẽ giúp các nhà quản lý đưa ra những nhận định và đánh giá tình hình cũng như kết quả hoạt động để kịp thời có giải pháp giải quyết tốt nhất.

Làm báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán doanh thu sẽ bao gồm 4 nội dung cơ bản sau đây:

 • Phần 1: Tổng quan về doanh nghiệp
 • Phần 2: Cơ sở lý luận và ý nghĩa thực tiễn của công tác kế toán doanh thu đối với sự phát triển của doanh nghiệp.
 • Phần 3: Đánh giá thực trạng công tác kế toán doanh thu tại doanh nghiệp
 • Phần 4: Đề xuất phương hướng giải quyết và biện pháp nhằm cải thiện công tác kế toán doanh thu tại doanh nghiệp.

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo