Menu Đóng

Danh mục tài liệu tham khảo, trích dẫn ngành kinh tế, marketing, quản trị kinh doanh, kế toán để làm luận văn

Có rất nhiều loại tài liệu tham khảo trong nước lẫn quốc tế. Bài viết dưới đây chỉ hướng tới các loại tài liệu tham khảo với nguồn là các sách kinh tế tại Việt Nam. Đối với sinh viên ngành liên quan kinh tế, quản trị kinh doanh thì hiện nay các giáo trình, sách do các Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, thạc sỹ tại trường Đại học kinh tế quốc dân biên soạn có thể được coi là chuẩn mực để làm tài liệu tham khảo cho luận văn của mình.

Trong quá trình viết luận văn tốt nghiệp, việc trích dẫn tài liệu trong các bài báo cáo là việc làm quan trọng. Việc trích dẫn tài liệu tham khảo thể hiện khía cạnh khoa học của bài viết, vừa thể hiện tính tư duy, tìm tòi nhằm xác định nguồn tham khảo tới vấn đề bạn đang viết trong báo cáo tốt nghiệp. Tuy nhiên có nhiều sinh viên không biết hoặc trích dẫn không chính xác.

            Có 2 hình thức ghi tài liệu trích dẫn trong bài viết

            Ghi nguồn trích dẫn trong nội dung chính của bài viết.Cái này trong Microsoft Officer có 1 mục là Insert FootNote

            Ghi danh mục tài liệu tham khảo (TLTK) ở phần cuối của bài viết.

Có nhiều chuẩn phong cách ghi tài liệu tham khảo như : Trích dẫn tài liệu tham khảo kiểu APA, IEEE, ISO 690

            Có rất nhiều loại tài liệu tham khảo trong nước lẫn quốc tế. Bài viết dưới đây chỉ hướng tới các loại tài liệu tham khảo với nguồn là các sách kinh tế tại Việt Nam. Đối với sinh viên ngành liên quan kinh tế, quản trị kinh doanh thì hiện nay các giáo trình, sách do các Giáo sư, Tiến sĩ, Phó Giáo sư, thạc sỹ tại trường Đại học kinh tế quốc dân biên soạn có thể được coi là chuẩn mực để làm tài liệu tham khảo cho luận văn của mình.

            Luận văn hà nội gửi tới các bạn danh sách sách do các tác giả trường Đại học kinh tế quốc dân biên soạn để tham khảo

TT Tên sách Năm XB Tác giả
GIÁO TRÌNH
1 An sinh xã hội 2008 PGS.TS Nguyễn Văn Định
2 Bài giảng kỹ năng thuyết trình 2009 PGS.TS Dương Thị Liễu
3 Bài giảng văn hoá kinh doanh 2009 PGS.TS Dương Thị Liễu
4 Bài tập Kiểm toán hoạt động 2011 TS Nguyễn Thị Phương Hoa
5 Bài tập Kinh tế và tổ chức SX trong DN 2009 PGS.TS Ngô Kim Thanh
6 Bài tập Quản trị chất lượng 2013 TS Đỗ Thị Đông
7 Bài tập Quản trị tác nghiệp 2014 ThS Nguyến Đình Trung
8 Bài tập Quản trị chiến lược 2011 Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm
9 Bài tập thực hành QTKD (Hệ chính quy) 2011 PGS.TS Ng. Ngọc Huyền
10 Bài tập thực hành QTKD (Hệ tại chức) 2011 PGS.TS Ng. Ngọc Huyền
11 Bài tập Xác suất thống kê toán 2014 PGS.TS Nguyễn Cao Văn
12 Bảo hiểm 2012 PGS.TS Nguyễn Văn Định
13 Công nghệ phục vụ khách sạn nhà hàng 2009 Th.S. Hoàng Lan Hương
14 Công tác quốc phòng – an ninh 2009 Bộ môn Quân sự
15 Cơ khí NN và công nghệ sau thu hoạch 2006 TS Đào Huy Cầu
16 Dân số và phát triển 2007 GS.TS Tống Văn Đường…
17 Dân số và phát triển 2011 PGS.TS Nguyễn Nam Phương
18 Đạo đức kinh doanh và văn hoá công ty 2012 PGS.TS Ng. Mạnh Quân
19 Đạo đức KD & VH CT-PP học & P.Tích … 2007 PGS.TS Ng. Mạnh Quân
20 Điều tra xã hội học 2012 PGS.TS Trần Thị Kim Thu
21 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 2008 Phạm Văn Sinh
22 Đường lối quân sự của Đảng CSVN 2011 Hoàng Anh Tuấn
23 Giao tiếp trong kinh doanh 2012 PGS.TS Hoàng Văn Hoa; …
24 Hành vi tổ chức 2013 PGS.TS Bùi Anh Tuấn; …
25 Hành vi người tiêu dùng 2011 TS Vũ Huy Thông
26 Hệ thống thông tin quản lý 2008 PGS.TS Hàn Viết Thuận
27 Hướng dẫn học tập môn xã hội học 2010 Th.S Lương Văn úc
28 Kế hoạch hoá phát triển 2009 PGS.TS Ngô Thắng Lợi
29 Kế toán máy 2012 TS Trần Thị Song Minh
30 Kế toán quản trị 2012 PGS.TS Ng. Ngọc Quang
31 Kế toán tài chính doanh nghiệp 2013 GS.TS Đặng Thị Loan
32 Khởi sự kinh doanh 2012 PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền
33 Kiểm soát quản lý 2011 TS Nguyễn Thị Phương Hoa
34 Kiểm toán hoạt động 2009 GS.TS Ng. Quang Quynh
35 Kiểm toán tài chính 2012 GS.TS Ng. Quang Quynh …
36 Kiến trúc máy tính và hệ điều hành 2011 TS Trần Thị Thu hà, …
37 Kinh doanh và môi trường 2006 PGS.TS Nguyễn Thế Chinh
38 Kinh tế bảo hiểm 2011 TS Phạm Thị Định, …
39 Kinh tế đầu tư 2010 PGS.TS Ng. Bạch Nguyệt
40 Kinh tế du lịch 2008 GS.TS Nguyễn Văn Đính
41 Kinh tế hải quan (Phần 1) 2009 GS.TS Hoàng Đức Thân
42 Kinh tế hải quan (Phần 2) 2009 GS.TS Hoàng Đức Thân
43 Kinh tế nông nghiệp 2006 PGS. TS Vũ Đình Thắng
44 Kinh tế nguồn nhân lực 2012 PGS.TS Trần Xuân Cầu
45 Kinh tế phát triển (ngoài ngành) 2008 PGS.TS Phạm Ngọc Linh
46 Kinh tế phát triển (ngoài ngành) 2013 PGS.TS Phạm Ngọc Linh; …
47 Kinh tế quốc tế 2012 GS.TS Đỗ Đức Bình; …
48 Kinh tế thương mại 2008 GS.TS Đặng Đình Đào
49 Kinh tế thương mại (chuyên ngành QTKD) 2007 GS.TS. Đặng Đình Đào
50 Kinh tế và quản lý công nghiệp 2007 PGS.TS Nguyễn Đình Phan
51 Kinh tế Việt Nam 2011 GS.TS Nguyễn Văn Thường
52 Kỹ năng quản trị 2012 PGS.TS Ngô Kim Thanh
53 Kỹ năng thuyết trình 2013 PGS.TS Dương Thị Liễu
54 Kỹ nghệ phần mềm 2010 PGS.TS Hàn Viết Thuận
55 Kỹ thuật soạn thảo văn bản QLKT … 2008 TS Nguyễn Thế Phán
56 Kỹ thuật soạn thảo văn bản QLKT … 2012 Th.S Lương Văn Úc
57 Lập dự án đầu tư 2012 PGS.TS Ng. Bạch Nguyệt
58 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2013 PGS.TS Trần Bình Trọng
59 Lịch sử kinh tế 2010 PGS.TS Nguyễn Trí Dĩnh
60 Luật Hải quan Việt Nam và quốc tế 2008 PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc
61 Lý thuyết mô hình toán kinh tế 2007 PGS.TS Hoàng Đình Tuấn
62 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ 2014 PGS.TS Nguyễn Hữu Tài
63 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 2008 PGS.TS Nguyễn Cao Văn
64 Mô hình tăng trưởng kinh tế (Sau đại học) 2010 PGS.TS Trần Thọ Đạt
65 Marketing căn bản 2013 GS.TS Trần Minh Đạo
66 Marketing công cộng 2007 PGS.TS Nguyễn Trí Dũng
67 Marketing du lịch 2008 PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh
68 Marketing quốc tế 2012 GS.TS Trần Minh Đạo, …
69 Marketing thương mại 2007 PGS.TS Ng. Xuân Quang
70 Nghiên cứu kinh doanh 2012 PGS.TS Lê Công Hoa; …
71 Nghiên cứu Marketing 2008 PGS.TS Nguyễn Viết Lâm
72 Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 2014 TS Trần Văn Hoè
73 Nghiệp vụ ngoại thương – LT & TH (tập 1) 2008 PGS.TS Nguyễn Thị Hường
74 Nghiệp vụ ngoại thương – LT & TH (tập 2) 2009 PGS.TS Nguyễn Thị Hường
75 Nguyên lý và tiêu chuẩn thẩm định giá 2011 TS Vũ Minh Đức
76 Những nguyên lý cơ bản CN Mác – Lênin 2008 Phạm Văn Sinh
77 Pháp luật đại cương 2012 TS Nguyễn Hợp Toàn
78 Pháp luật kinh tế 2012 TS Nguyễn Hợp Toàn
79 Phát triển ứng dụng trong quản lý 2011 ThS Trịnh Hoài Sơn
80 Phân tích báo cáo tài chính 2013 PGS.TS Nguyễn Năng Phúc
81 Phân tích chính sách NNNT 2007 PGS.TS Phạm Văn Khôi
82 Phân tích kinh doanh 2013 GS.TS Nguyễn Văn Công
83 Phương pháp tối ưu trong kinh doanh 2009 TS. Trần Việt Lâm
84 Quân sự chung 2008 ThS Cáp Tuấn Xuân
85 Quản lý công nghệ 2013 GVC Nguyễn Đăng Dậu, …
86 Quản lý dự án 2014 PGS.TS Từ Quang Phương
87 Quản lý nhà nước về kinh tế 2008 GS.TS Đỗ Hoàng Toàn
88 Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công 2013 PGS.TS Trần Thị Thu; …
89 Quản trị chất lượng 2012 GS.TS Nguyễn Đình Phan
90 Quản trị chiến lược 2012 PGS.TS Ngô Kim Thanh;…
91 Quản trị doanh nghiệp 2013 PGS.TS Ngô Kim Thanh
92 Quản trị doanh nghiệp FDI 2011 PGS.TS Nguyễn Thị Hưường
93 Quản trị hậu cần 2012 PGS.TS Lê Công Hoa
94 Quản trị kênh phân phối 2012 PGS.TS Trương Đình Chiến
95 Quản trị kinh doanh 2012 GS.TS Nguyễn Thành Độ
96 Quản trị kinh doanh bảo hiểm 2009 PGS.TS Nguyễn Văn Định
97 Quản trị kinh doanh khách sạn 2013 PGS.TS Ng. Văn Mạnh, …
98 Quản trị kinh doanh lữ hành 2012 PGS.TS Ng. Văn Mạnh, …
99 Quản trị nhân lực 2014 Th.S Nguyễn Vân Điềm,…
100 Quản trị tác nghiệp 2013 TS Trương Đức Lực; …
101 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2012 PGS.TS Phạm Q. Trung
102 Quản trị văn phòng 2012 GS.TS Nguyễn Thành Độ; …
103 Quản trị xây dựng 2010 PGS.TS Lê Công Hoa
104 Tài chính doanh nghiệp (Ngoài ngành) 2012 Lưu T. Hương, Vũ Duy Hào
105 Tâm lý học lao động 2011 Th.S Lương Văn úc
106 Tâm lý học tổ chức 2013 GS.NGND Mai Hữu Khuê
107 Tâm lý, nghệ thuật giao tiếp trong KD DL 2012 GS.TS Nguyễn Văn Đính, …
108 Thanh toán quốc tế trong du lịch 2012 TS.Trần Thị Minh Hoà
109 Thương mại điện tử căn bản 2007 TS Trần Hoè
110 Thương mại quốc tế (P1 – CN TMQT) 2009 PGS.TS Nguyễn VănTuấn
111 Thương phẩm học 2008 GS.TS Đặng Đình Đào
112 Thống kê chất lượng 2009 PGS.TS Phan Công Nghĩa
113 Thống kê dân số 2008 TS Phạm Đại Đồng
114 Thống kê đầu tư và xây dựng 2012 GS.TS Phan Công Nghĩa
115 Thống kê kinh tế 2012 TS Bùi Đức Triệu
116 Thống kê môi trường 2008 GS.TS Phan Công Nghĩa
117 Thị trường vốn 2008 TS Phạm Văn Hùng
118 Tin học đại cương 2012 PGS.TS Hàn Viết Thuận
119 Tin học ứng dụng 2012 PGS.TS Hàn Viết Thuận
120 Tín dụng và thanh toán thương mại quốc tế 2010 TS Trần Hoè
121 Tính chi phí kinh doanh 2013 PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền
122 Toán cao cấp cho các nhà KT (Phần 1) 2012 Lê Đình Thuý
123 Toán cao cấp cho các nhà KT (Phần 2) 2012 Lê Đình Thuý
124 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2008 Phạm Văn Sinh
125 Văn hoá kinh doanh 2013 PGS.TS Dương Thị Liễu
126 Xã hội học 2009 Th.S Lương Văn úc
127 Công nghệ trồng trọt 2004 TS Đào Duy Cầu
128 Cơ sở dữ liệu I 2005 Trần Công Uẩn
129 Cơ sở dữ liệu II 2005 Trần Công Uẩn
130 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2005 PGS.TS Hàn Viết Thuận
131 Chiến lược kinh doanh của DN thương mại 2005 PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc
132 Kinh tế phát triển 2005 GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng
133 Kỹ thuật lập trình I 2005 TS Đặng Quế Vinh
134 Kỹ thuật lập trình nâng cao 2006 TS Đặng Quế Vinh
135 Luật thương mại quốc tế 2005 Trần Thị Hoà Bình
136 Một số nội dung cơ bản về CT quốc phòng 2005 Bộ môn Quân sự
137 Quản trị doanh nghiệp thương mại – Tập 1 2005 PGS.TS Hoàng M. Đường
138 Quản trị doanh nghiệp thương mại – Tập 2 2005 PGS.TS Hoàng M. Đường
139 Quản trị kinh doanh nông nghiệp 2005 PGS.TS Trần Quốc Khánh
140 Thương mại doanh nghiệp 2002 PGS.TS Đặng Đình Đào
SÁCH THAM KHẢO
1 Cầu tiền và chính sách tiền tệ ở Việt Nam 2010 PGS. TS Trần Thọ Đạt; …
2 Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu KT 2007 PGS.TS Phan Công Nghĩa
3 Đại cương văn hoá Việt Nam 2013 PGS.TS Lại Phi Hùng
4 Định giá thương hiệu 2009 PGS.TS Vũ Trí Dũng, …
5 Kinh tế chính trị học hiện đại 2007 PGS. TSVS. Trình Ân Phú
6 Kinh tế học vi mô 2 2012 PGS.TS Cao Thuý Xiêm
7 Kinh tế học vi mô 2011 PGS.TS Cao Thuý Xiêm
8 KTH vi mô – Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập 2011 PGS.TS Cao Thuý Xiêm
9 KTVN 2009 – Ngăn chặn suy giảm TT KT… 2010 GS.TS Nguyễn Kế Tuấn, …
10 Lượng giá KT hệ sinh thái rừng ngập mặn 2006 Nguyễn Hoàng Trí
11 Marketing dịch vụ 2008 PGS.TS Lưu Văn Nghiêm
12 Marketing dịch vụ công 2014 PGS.TS Vũ Trí Dũng, …
13 Marketing lãnh thổ 2011 PGS.TS Vũ Trí Dũng, …
14 Nghệ thuật bán hàng cá nhân 2008 PGS.TS Nguyễn Viết Lâm
15 Những nội dung cơ bản triết học Mác- Lênin 2007 Bộ môn Triết học
16 Quản lý dự án – cơ sở LT và TH 2008 TS Nguyễn Văn Phúc
17 Quản trị giá trong doanh nghiệp 2008 Vũ Minh Đức
18 Quản trị marketing 2012 GS.TS Trương Đình Chiến
19 Quản trị quan hệ công chúng 2009 PGS.TS Lưu Văn Nghiêm
20 Tổ chức sự kiện 2012 PGS.TS Lưu Văn Nghiêm
21 Tổng kết kinh tế VN 2001-2005: LL & TT 2006 GS.TS Nguyễn Văn Thường
22 Thị trường EU 2002 PGS.TS Nguyễn Thế Thành
23 Thực hiện quản trị quảng cáo – Tập 1 2011 PGS.TS Lưu Văn Nghiêm
24 Thực hiện quản trị quảng cáo – Tập 2 2011 PGS.TS Lưu Văn Nghiêm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo