Menu Đóng

Nhận làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nhận làm luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế, luật kinh tế các trường đại học: Đại học Thương mại Hà nội, Học viện báo chí và tuyên truyền, Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học kinh tế quốc dân, Học viện tài chính, Đại học quốc gia, Đại học ngoại thương, Đại học Trưng Vương

Học ngành quản lý kinh tế thu được những kỹ năng gì

            Kết thúc khóa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Quản lý kinh tếngười học được định hướng hoạt động tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, và các tổ chức kinh tế xã hội với tư cách là chuyên gia kinh tế và quản lý tại các cấp khác nhau. Ngoài các kiến thức và kỹ năng chung chương trìnhcó nhiệm vụ trang bị chuyên sâu cho người học các kiến thức và kỹ năng về:

 • Nắm được kiến thức cơ bản về kinh tế, kiến thức chuyên sâu và kỹ năng về quản lý kinh tế, có khả năng áp dụng trong môi trường kinh tế Việt Nam
 • Nhận dạng cơ hội kinh tế, huy động và tổ chức nguồn lực để thực hiện thành các cơ hội đó.
 • Am hiểu các quy luật chung và đặc điểm riêng của các lĩnh vực kinh tế-xã hội sẽ tham gia phục vụ
 • Nắm được các mô hình và nguồn lực phục vụ phát triển nền kinh tế theo hướng bền vững, hội nhập với nền kinh tế quốc tế
 • Nắm được các kiến thức cần thiết cho việc lập các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương
 • Nhận dạng và giải quyết kịp thời các vấn đề nẩy sinh trong thực tiễn kinh tế xã hội hiện nay trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực hữu hạn;
 • Có khả năng phân tích đánh giá các vấn đề kinh tế xã hội, tình hình thực hiện các kế hoạch kinh tế-xã hội, thẩm định tình hình thực thi các chính sách kinh tế-xã hội, các chủ trương phát triển kinh tế-xã hội ở các địa phương
 • Làm chủ các kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng ra quyết định để đương đầu với các biến động thường nhật của môi trường kinh tế xã hội trong bối cảnh cạnh tranh và toàn cầu hóa

Những trường nào đào tạo ngành quản lý kinh tế

 • Học viện báo chí và tuyên truyền
 • Trường Đại học Thương mại Hà nội
 • Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
 • Đại học kinh tế quốc dân
 • Học viện tài chính
 • Đại học quốc gia
 • Đại học ngoại thương
 • Đại học Trưng Vương

Sinh viên học quản lý kinh tế chọn thực tập và nghiên cứu tại đâu

            – Các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế các cấp, tại: Bộ phận hoạch định, tổ chức và kiểm tra thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế vĩ mô; Bộ phận hoạch định, tổ chức thực thi, kiểm tra, giám sát và phân tích, đánh giá thực thi chính sách về kinh tế, quản lý tài sản, ngân sách, thuế; Bộ phận tổ chức triển khai, theo dõi và thực thi hội nhập kinh tế, thương mại và đầu tư quốc tế; Bộ phận nghiên cứu, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư vĩ mô và dự án đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội; Bộ phận đăng ký kinh doanh, quản lý thị trường, theo dõi và giám sát hoạt động kinh tế của doanh nghiệp theo địa bàn và ngành hàng.

            – Các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, tại: Bộ phận hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách kinh doanh và thị trường của doanh nghiệp; Bộ phận triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh tế, tài chính, đầu tư và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp; Bộ phận phân tích các hoạt động kinh tế, quản lý sử dụng các nguồn lực và thông tin, tư vấn quản lý doanh nghiệp.

            – Các tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp; Các viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo về kinh tế và quản lý kinh tế; Các trung tâm nghiên cứu và tư vấn về kinh tế và quản lý kinh tế; Tự thành lập doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế theo qui định của pháp luật.

Một số đề tài ngành quản lý kinh tế

 1. Đề tài Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế vĩ mô ở Việt nam trong điều kiện hiện nay
 2. Đề tài Chức năng tổ chức và quản lý kinh tế của Nhà nước CHXHCN Việt Nam
 3. Đề tài Áp dụng các phương pháp quản lý kinh tế trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
 4. Đề tài Vai trò quản lý kinh tế của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
 5. Đề tài Phân biệt những điểm chủ yếu của quản lý nhà nước về kinh tế và quản ký kinh doanh của doanh nghiệp
 6. Đề tài Những tư tưởng Nho giáo và vận dụng vào quản lý nền Kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay
 7. Đề tài Thể chế quản lý kinh tế và sự can thiệp của nhà nước đối với thị trường
 8. Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế ở nước ta hiện nay
 9. Đề tài  Kinh tế thị trường và vài trò quản lý vĩ mô của nhà nước đối với nền kinh tế
 10. Đề tài Quản lý thuế khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ở Hà Tây – Thực trạng và giải pháp
 11. Đề tài Sự cần thiết khách quan của quản lý nhà nước đối với nền kinh tế
 12. Đề tài Phân tích nội dung của phương pháp quản lý kinh tế trong hệ thống phương pháp quản lý – Từ đó nêu lên ý nghĩa của nó trong việc vận dụng phương pháp kinh tế ở đơn vị của đồng chí
 13. Đề tài Phân tích nội dung của phương pháp quản lý kinh tế trong hệ thống phương pháp quản lý – Từ đó nêu lên ý nghĩa của nó trong việc vận dụng phương pháp kinh tế ở đơn vị của đồng chí
 14. Đề tài Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam – Kinh tế thị trường
 15. Đề tài Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
 16. Đề tài Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa
 17. Đề tài Quản lý kinh tế biển – Kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Việt Nam
 18. Đề tài Những lý luận chung về việc cần phải phân định chức năng quản lý về kinh tế của nhà nước và chức năng kinh doanh
 19. Đề tài Phân tích cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kì trước đổi mới
 20. Đề tài Tính tất yếu khách quan vai trò quản lý kinh tế vi mô của nhà nước trong nền kinh tế
 21. Đề tài Thực trạng áp dụng công cụ kinh tế trong quản lý môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội
 22. Đề tài Quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp kinh tế quốc phòng
 23. Đề tài Vai trò của pháp luật đối với việc phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay
 24. Đề tài Lý luận tuần hoàn và chu chuyển của tư bản, vận dụng vào các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp của Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
 25. Đề tài Phân tích, chứng minh tính nghệ thuật của quản lý kinh doanh và đề xuất các giải pháp vận dụng có hiệu quả vào các doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
 26. Đề tài Quản lý kinh tế có vai trò quan trọng trong nền kinh tế hiện nay
 27. Đề tài Đánh giá công tác quản lý phát triển kinh tế trong chương trình nông thôn mới ở huyện Quảng điền, tỉnh thừa thiên Huế
 28. Đề tài Quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 29. Đề tài Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước và một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước
 30. Đề tài Tình hình phát triển kinh tế ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nguồn nhân lực

        Luận văn hà nội nhận viết luận văn cao học ngành quản lý kinh tế . Liên hệ :

Tại sao nên tin tưởng “Luận Văn Hà Nội”

 • Nhiều năm kinh nghiệm trong công việc
 • Thái độ, ý thức coi trọng công việc
 • Cơ sở dữ liệu tham khảo lớn
 • Quy trình làm việc rõ ràng
 • Đảm bảo chất lượng tới cùng
 • Luôn cập nhật kiến thức hàng năm
 • Tới nay LVHN đã có hơn 4000 thư giao dịch từ khách hàng

Bài viết liên quan

Contact Me on Zalo