Menu Đóng

Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp:

Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp, các loại hình tổ chức quản lý trong doanh nghiệp, các mô hình cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp

1) Cơ cấu tổ chức phân cấp

            Mô hình phân cấp là loại biểu đồ tổ chức phổ biến nhất. Có một vài mô hình được bắt nguồn từ mô hình này.

            Trong một cấu trúc tổ chức phân cấp, nhân viên được phân nhóm và có một người giám sát rõ ràng. Việc phân nhóm được thực hiện dựa trên một vài tính chất, do đó nhiều mô hình bắt nguồn từ điều này. Dưới đây là một vài trong số những tính chất đó

  • Chức năng – nhân viên được nhóm theo chức năng họ làm. Hình ảnh dưới đây cho thấy một sơ đồ chức năng với các nhóm tài chính, kỹ thuật, nhân sự và quản trị.
  • Địa lý – nhân viên được nhóm dựa trên khu vực họ sinh sống. Ví dụ ở Mỹ, nhân viên có thể được nhóm theo tiểu bang. Nếu nó là một công ty toàn cầu, việc phân nhóm có thể được thực hiện theo các quốc gia.
  • Sản phẩm – Nếu một công ty đang sản xuất nhiều sản phẩm hoặc cung cấp các dịch vụ khác nhau, công ty có thể được nhóm theo sản phẩm hoặc dịch vụ

Đây là một số yếu tố phổ biến nhất, nhưng còn nhiều yếu tố nữa

Đây là phương thức tổ chức quản lý giữa các tổ chức lớn. Ví dụ: Tổng công ty, Chính phủ và các tôn giáo có tổ chức là các tổ chức phân cấp với các cấp quản lý, quyền lực hoặc quyền hạn khác nhau.

Sơ đồ tổ chức, cơ cấu tổ chức phân cấp

2) Cơ cấu tổ chức ma trận

            Trong cấu trúc tổ chức Ma trận, các mối quan hệ báo cáo được thiết lập dưới dạng lưới hoặc ma trận, thay vì theo cấu trúc phân cấp truyền thống. Đây là một kiểu quản lý tổ chức, trong đó những người có kỹ năng tương tự được tập hợp để phân công công việc, dẫn đến nhiều người quản lý phải báo cáo (đôi khi được gọi là báo cáo đường thẳng và đường chấm chấm, liên quan đến biểu đồ tổ chức kinh doanh truyền thống).

            Ví dụ, tất cả các kỹ sư có thể ở trong một bộ phận kỹ thuật và báo cáo cho người quản lý kỹ thuật. Nhưng những kỹ sư tương tự có thể được chỉ định cho các dự án khác nhau và cũng có thể báo cáo cho những người quản lý dự án đó. Do đó, một số kỹ sư có thể phải làm việc với nhiều người quản lý trong vai trò công việc của họ

Sơ đồ tổ chức, cơ cấu tổ chức ma trận

3) Cơ cấu tổ chức chiều ngang 

            Đây là một loại biểu đồ tổ chức chủ yếu được áp dụng bởi các công ty nhỏ và khởi nghiệp trong giai đoạn đầu. Gần như không thể sử dụng mô hình này cho các công ty lớn hơn khi có nhiều dự án và nhân viên.

            Điều quan trọng nhất về cấu trúc này là nhiều cấp quản lý cấp trung bị loại bỏ. Điều này cho phép nhân viên đưa ra quyết định nhanh chóng và độc lập. Do đó, một lực lượng lao động được đào tạo tốt có thể có năng suất cao hơn bằng cách trực tiếp tham gia vào quá trình ra quyết định.

            Điều này hoạt động tốt cho các công ty nhỏ vì công việc và nỗ lực trong một công ty nhỏ là tương đối minh bạch. Điều này không có nghĩa là nhân viên đó không có giám sát và người để báo cáo. Chỉ cần quyền quyết định được chia sẻ và nhân viên phải chịu trách nhiệm cho quyết định của họ.

            Vì vậy, tóm lại, khi quyết định một sơ đồ tổ chức phù hợp, điều quan trọng là phải có sự hiểu biết về cấu trúc tổ chức hiện tại của công ty bạn.

Sơ đồ tổ chức, cơ cấu tổ chức theo chiều ngang

4) Cơ cấu tổ chức mạng lưới

            Cấu trúc mạng giúp trực quan hóa cả mối quan hệ bên trong và bên ngoài giữa người quản lý và quản lý cấp cao nhất. Chúng không chỉ ít phân cấp hơn mà còn linh hoạt hơn các cấu trúc khác.

            Ý tưởng đằng sau cấu trúc mạng dựa trên các mạng xã hội. Cấu trúc của nó dựa trên giao tiếp mở và các đối tác đáng tin cậy; cả bên trong và bên ngoài. Cấu trúc mạng được xem là nhanh nhẹn hơn các cấu trúc khác vì nó có ít ràng buộc, kiểm soát nhiều hơn và dòng chảy dưới cùng ra quyết định

            Sử dụng cấu trúc Mạng đôi khi là một bất lợi vì sự phức tạp của nó. Ví dụ dưới đây về biểu đồ org mạng cho thấy sự giao tiếp nhanh chóng giữa các thực thể.

Sơ đồ tổ chức, cơ cấu tổ chức theo mô hình mạng

5) Cơ cấu tổ chức phòng ban

Trong một cấu trúc phòng ban, mỗi chức năng tổ chức có bộ phận riêng tương ứng với sản phẩm hoặc khu vực địa lý. Mỗi bộ phận chứa các tài nguyên và chức năng cần thiết cần thiết để hỗ trợ dòng sản phẩm và khu vực địa lý.

            Một dạng khác của cấu trúc phòng ban là cấu trúc đa phòng ban. Nó còn được gọi là M-form. Nó có một cấu trúc hợp pháp trong đó một công ty mẹ sở hữu một số công ty con, mỗi công ty sử dụng thương hiệu và tên công ty mẹ.

            Ưu điểm chính của cấu trúc phòng ban là dòng hoạt động độc lập, rằng sự thất bại của một công ty không đe dọa sự tồn tại của các công ty khác.

            Nó cũng không hoàn hảo. Có thể có sự không hiệu quả hoạt động từ việc tách các chức năng chuyên ngành. Tăng chi phí kế toán có thể được coi là một bất lợi khi áp dụng cấu trúc này.

Sơ đồ tổ chức, cơ cấu tổ chức theo phòng ban, bộ phận

6) Cơ cấu tổ chức trực tuyến chức năng

            Cấu trúc trực tuyến chức năng là một trong những loại cấu trúc tổ chức đơn giản nhất. Quyền hạn của nó chảy từ trên xuống dưới. Không giống như các cấu trúc khác, các dịch vụ chuyên biệt và hỗ trợ không diễn ra trong các tổ chức này.

            Giám đốc và  mỗi trưởng phòng có quyền kiểm soát các phòng ban của họ. Cấu trúc bộ phận khép kín có thể được xem là đặc điểm chính của nó. Các quyết định độc lập có thể được đưa ra bởi các quản lý tuyến dưới vì cấu trúc thống nhất của nó.

            Ưu điểm chính của Cấu trúc trực tuyến chức năng có thể được xác định là giao tiếp hiệu quả mang lại sự ổn định cho tổ chức.

Sơ đồ tổ chức, cơ cấu tổ chức trực tuyến

7) Cơ cấu tổ chức theo nhóm

            Các cấu trúc tổ chức dựa trên nhóm được tạo thành từ các nhóm làm việc hướng tới một mục tiêu chung trong khi thực hiện các nhiệm vụ cá nhân của họ. Ít  phân cấp hơn và cấu trúc linh hoạt làm cho giải quyết vấn đề nhanh chóng khi ra quyết định, phù hợp khi làm việc nhóm

            Cơ cấu tổ chức nhóm đã thay đổi cách làm việc của nhiều ngành công nghiệp

            Toàn cầu hóa đã cho phép mọi người trong tất cả các ngành công nghiệp trên toàn thế giới sản xuất hàng hóa và dịch vụ hợp tác. Đặc biệt, các công ty sản xuất phải hợp tác với các nhà cung cấp trên toàn cầu trong khi vẫn phải giữ chi phí ở mức tối thiểu khi sản xuất các sản phẩm chất lượng cao.

Cơ cấu tổ chức theo nhóm
Sơ đồ tổ chức, cơ cấu tổ chức theo nhóm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

%d bloggers like this: