Menu Đóng

Đề cương lập kế hoạch tài chính

Đề tài lập kế hoạch tài chính là một vấn đề quan trọng của doanh nghiệp. Tất cả các hoạt động kinh doanh đều ảnh hưởng tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài chính tốt hay xấu lại có tác động thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình kinh doanh.

Các hoạt động lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp cần được dự kiến trước thông qua việc lập kế hoạch tài chính Thực hiện tốt việc lập kế hoạch tài chính là công cụ cần thiết giúp cho doanh nghiệp đưa ra các giải pháp kịp thời khi có sự biến động của thị trường Do đó, để phục vụ cho công tác quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả các nhà quản trị cần phải thường xuyên tổ chức lập kế hoạch tài chính cho tương lai. Bởi vì thông qua việc tính toán, phân tích tài chính cho ta biết những điểm mạnh và điểm yếu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như những tiềm năng cần phát huy và những nhược điểm cần khắc phục. Từ đó các nhà quản lý có thể xác định được nguyên nhân và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị mình trong thời gian tới. Với một doanh nghiệp hay bất kì tổ chức kinh doanh dù lớn hay nhỏ khi hoạt động đều mong muốn làm sao hoạt động có hiệu quả thu về lợi nhuận nhiều nhất và đạt được mục tiêu mà công ty đề ra.

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
1.5 Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
            2.1.1 Tổng quan về các vấn đề tài chính
            2.1.2 Tiến hành phân tích tài chính
            2.1.3 Tổng quan về hoạt động tài chính
2.2 Phương pháp nghiên cứu
            2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
            2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ_CASEAMEX
3.1 Tổng quan về công ty Caseamex
            3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
            3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ
            3.1.3 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
            3.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
            3.1.5 Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại công ty
3.2 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2008
3.3 Thuận lợi và khó khăn của công ty trong thời gian qua
            3.3.1 Thuận lợi
            3.3.2 Khó khăn
3.4. Mục tiêu và phương hướng phát triển công ty trong thời gian tới
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY
4.1Phân tích, đánh giá khái quát tình hình tài chính
            4.1.1Đánh giá khái quát sự biến động tài sản và nguồn vốn
            4.1.2 Phân tích mối quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn
4.2 Phân tích mối quan hệ và tình hình biến động của các khoản mục trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4.3 Phân tích sự cân bằng về tài chính
            4.4.1Vốn lưu động
            4.4.2 Vốn bằng tiền
4.4.3 Nhu cầu vốn lưu động
4.5 Thực trạng tài chính của công ty
5.1 DỰ BÁO DOANH THU
            5.1.1 Kế hoạch tiêu thụ
            5.1.2 Dự báo doanh thu
5.2 DỰ BÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ DOANH THU
            5.2.1Phân tích tỷ trọng từng khoản mục so với doanh thu
            5.2.2 Dự báo báo cáo kết quả kinh doanh năm …
            5.2.3 Dự báo bảng báo cáo cân đối kế toán
            5.2.6 Điều chỉnh ảnh hưởng của tài trợ
5.3 KẾ HOẠCH TIỀN MẶT
            5.3.1 Kế hoạch thu tiền bán hàng
            5.3.2 Kế hoạch sản xuất
            5.3.3 Kế hoạch chi phí mặt
5.4 Tổng hợp kế hoạch tài chính năm

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo